โอกาสดีมาแล้ว!! สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา (รายละเอียด)

16 พฤษภาคม 2018 | ข่าวเด่น

Advertisement


สำนักงานเลขานุการกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐ ถึง ๑๖๓๐ เว้นวันหยุดราชการโดยให้ยื่นหลักฐานขอสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กองธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๙๕ ในเวลาราชการ
error: Alert: Content is protected !!