เผยคาถาบูชา”พ่อ-แม่”สวดได้ทุกวัน ทำแล้วชีวิตเจริญทั้งครอบครัว

4 เมษายน 2019 | ข่าวเด่น

สวดคาถาบูชาพ่อแม่ อานิสงส์ที่สวดจะทำให้ผู้สวดและครอบครัวมีความสุข และยังเป็นการตอบแทนด้วยการระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ได้อีกทาง

1. อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุญ อุปการคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้าเทอญ…

2. มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3. อะนันตะคุณะสัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภมัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้วหากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขันแล้วพูดว่า “กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมัง โย โทโส – อันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย”

หลังจากนั้นก็รดน้ำท่าน

Cr. Facebook.com/WadPaSayKummathanวัดป่าสายกรรมฐาน